RODZAJE DOPINGU

Wyróżniamy następujące środki dopingujące

 Środki pobudzające (stymulaty), np. amfetamina, efedryna, kokaina oraz inne środki pokrewne.

 Narkotyczne środki przeciwbólowe (narkotyki), np. morfina, petydyna oraz inne związki pokrewne.

 Środki anaboliczne:

 Steroidy anaboliczno-androgenne, np. nandrol, testosteron oraz inne związki pokrewne

 Inne środki anaboliczne, np. klenbuterol oraz inne związki pokrewne

 Środki moczopędne (diuretyki), np. furosemid

 Hormony peptydowe i glikoproteinowe, np. hormon wzrostu oraz związki pokrewne

Metody dopingu:

 Doping krwią

 Manipulacje farmakoliczne, chemiczne i fizyczne

Środki, których stosowanie zabronione jest w szczególnych okolicznościach lub niektórych dyscyplinach sportu:

 Alkohol.

 Marihuana.

 Środki znieczulające miejscowo.

 Kortykosteroidy (za wyjątkiem leków stosowanych miejscowo).

 Leki Beta-adrenoliczne.

Opis sterydów anaboliczno- androgennych

Wiemy, że najbardziej rozpowszechnioną grupą sterydów są sterydy anaboliczno-androgenne. Są to właśnie pochodne testosteronu, najczęściej stosowane przez kulturystów oraz innych sportowców, którym zależy na masie ciała i sile. Im właśnie poświęcimy najwięcej miejsca, bo nie musimy chyba co to jest i jak działa marihuana, amfetamina, inne narkotyki, czy też alkohol.

Sterydy anaboliczno - androgenne niewątpliwie są stosowane w sporcie, mimo iż znajdują się na liście środków zakazanych przez MKOL. Istota ich działania polega z jednej strony na pobudzaniu biosyntezy białka ( działanie anaboliczne), z drugiej zaś na hamowaniu jego rozpadu (działanie antykataboliczne), opisywanym jako dodatni bilans azotowy. Aby to działanie było skuteczne, muszą zaistnieć takie czynniki, jak: dostarczenie organizmowi pełnowartościowego białka, jako materiału budulcowego, węglowodanów i tłuszczów, jako materiałów energetycznych, oraz witamin i minerałów. Bez prawidłowego odżywiania i suplementów nawet najlepsze sterydy nie pomogą. Testosteron ma działanie androgenne (jedno z najsilniejszych) i anaboliczne. Wpływ androgenny polega zarówno na kształtowaniu się cech płciowych, jak i psychicznych, polegających na zwiększeniu woli walki, bitności, agresywności.

© Copyright by "DSO". Ciechanów 1998 -99. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przygotował:

Radosław Saganek

dso@friko5.onet.pl