OKRES PRZEJŚCIOWY

Okres przejściowy ukierunkowany jest na odnowę potencjału po obciążeniach treningowych oraz startowych, a jednocześnie jest przygotowaniem do kolejnego makrocyklu. Szczególną uwagę powinno się zwrócić na pełnowartościową odnowę fizyczną oraz psychiczną. Trwa on około 2-3 tygodnie i charakteryzuje się niewielkim wysiłkiem z małymi obciążeniami (40-50% CM), oraz sporty uzupełniające : pływanie, gry zespołowe, ćwiczenia aerobowe. Po zakończeniu tego okresu nadchodzi czas ciężkiej pracy, czyli powrót do większych ciężarów-okres przygotowawczy(robienie masy), a następnie startowy(robienie rzeźby).

© Copyright by "DSO". Ciechanów 1998 -99. Wszelkie prawa zastrzeżone.

dso@friko5.onet.pl